KNA Scandic Hotel

KNA Hotellet mot parken
KNA Hotellet mot Parkveien
 
 
Oppdragsgiver: Norgani Hotell KNA AS
Størrelse: 35 nye hotellrom
Status: Ferdig

Scandic Hotell og Norgani Hotell KNA AS ønsker å utvide KNA Scandic Hotell Oslo med 35 nye hotellrom og møte/konferanse del i 1. etasje. Store deler av eksiterende hotell skal i tillegg restaureres.