KONGSHAVN VIDEREGÅENDE SKOLE

 
 
 
 
Oppdragsgiver: Avantor AS
Størrelse: 7000 m2
Status: Ferdig

Den tidligere Sjømansskolen ble i 2013/14 rehabelitert til ny videregående skole og fikk navnet Kongshavn Videregående skole.